kapleKdy ve Vlčkově stará kaplička založena a vystavěna byla, není neznámo. Kaplička stará dřevěná stála níže u cesty, než li kaple nynější, byla původu velmi starého, jen víme, že v roce 1777 zde byl zavěšen malý zvonek.

Od roku 1886 se započalo se sbírkou na výstavbu nového kostelíka. I sám císař a král František Josef I. daroval celých 100 zlatých při svém pobytu v Litomyšli.

V roce 1903 byla stará kaplička zbořena a započalo se s kopáním základů. V témže roce byla velmi krásná a požehnaná úroda. Tato krásná a mnoho slibná úroda byla dne 11.června 1903 po třetí hodině odpoledne strašným a děsným krupobitím úplně zničena tak, že ze žit a pšenic sklidilo se trochu zcuchané slámy. Místy padaly místo krup obrovské kusy ledu ve velikosti lidské pěsti. Místo sklizně se tedy horečně pracovalo na výstavbě kaple. Dne 21.června 1904 stavba úplně dokončena, Oltářní obraz Sedmibolestné panny Marie byl však zaměněn, a byla sem dána socha Panny Marie Pomocnice křesťanů s Ježíškem.

15.srpna 1904 byla nově vystavěná kaple vysvěcena. Byl osazen nový zvon vážící 113 kg.V neděli, po svátku Panny Marie pomocnice křesťanů, byla slavena dne 28.května 1905 první pouť.

V roce 1917 byly oba zvony z kaple sejmuty a odvezeny na roztavení na šrapnery. Větší zvon byl zachráněn a vyměněn za 6 kg másla.

Ale i tento zvon byl 20.3.1942 odevzdán k válečným potřebám. Podruhé se ho již nepodařilo zachovat.

Proto byl v roce 1969 vyroben a vysvěcen nový zvonek, Váží 98 kg a má nápis:“ Panna Marie Pomocnice křesťanů oroduj za nás.“

V poslední době byla z místních sbírek postupně byla opravena střecha, venkovní i vnitřní omítky, věž i s měděnou kopulí, bylo nainstalováno elektrické lineární zvonění, opraveno harmonium.
Kaple