Adresa:

Obecní úřad Vlčkov č.p. 42
56002 p. Česká Třebová 2
IČO  00279714
Úřední hodiny: Středa:  19  –  21
Telefon:  602 134 784
Email: obec.vlckov@wo.cz
WEB: www.vlckov.eu

Struktura obecního úřadu:

Starosta Milan Novák tel. 602 134 784
Místostarosta Martin Šplíchal
Zastupitel Klára Černá
Zastupitel Bohuslava Dušková
Zastupitel Jaroslava Jašová
Zastupitel Věra Sejkorová Kašparová
Zastupitel Luboš Rouča

Zveřejňované informace:

Úplný oficiální název povinného objektu: Obec Vlčkov
Důvod a způsob založení povinného subjektu: SAMOSPRÁVA OBCE
Bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí, č. účtu: 16828611/0100
IČO: 00279714
DIČO : ——-
Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu, nebo do datové schránky Obecního úřadu (č. DS: k9ua523)
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu: Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení který následuje po jeho doručení.

Zpracování osobních údajů obcí

Pověřenec: Ing. Klára Hudečková
Tel.: +420720073518
e-mail: poverenec@litomysl.cz
adresa: Bratří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl, kancelář č. 14
úřední hodiny:
po: 13.00 – 16.00
st.: 13.00 – 16.00
po telefonické domluvě případně dle potřeby