Tradiční hudební slavnosti „Putování za studánkami“, které se ve Vlčkově konají každou poslední květnovou sobotu už od roku 1983. Hudební skladatel Bohuslav Martinů složil v roce 1955 kantátu na slova básníka Miloslava Bureše „Otvírání studánek“. Námětem je lidový zvyk čistění studánek zde ve Vlčkově (někdy je tento zvyk nesprávně přisuzován na Vysočinu). Tento zvyk popsal básníkovi zdejší učitel Josef Karel. Každoročně po provedení kantáty putují desítky lidí do romantického lesního údolí Vlčkovského potoka až k lesním studánkám. Letošní ročník proběhl 1.6.2019.

IMG_4139

IMG_4143

IMG_4146

IMG_4132

IMG_4136

IMG_4126

IMG_4144