V roce 2009 se konal prozatím poslední ročník Putování za studánkami. Býval to velmi krásný a dobře navštívený podnik s úctyhodnou tradicí. Konal se vždy na jaře, v květnu. Nabízelo se tedy, v rámci jakési vyváženosti, nabídnout nějakou akci také na konci sezóny, aby se Vlčkov do slavnostního oblékl dvakrát do roka. Volba padla na výročí vzniku samostatného československého státu. S tím je totiž naše obec spojena přímo pupeční šňůrou. Uprostřed zeleně naproti statku č.p. 6 stojí socha T.G.Masaryka, která zde zcela unikátně přečkala dobu tuhé normalizace po roce 1968, a byla tedy v tomto případě velkým motivem a inspirací.

A tak se ještě v roce 2009 konal první ročník Putování za tradicemi první republiky. Bohužel prozatím naposledy v jednom roce s Putováním za studánkami. Na programu byla Jízda za T.G.M., krátký pietní akt u pomníku prvního československého prezidenta, hudba předválečného českého venkova s kapelou Líšnický šraml a připomínka hrdého selského stavu se Selskou jízdou (hon na lišku) a Parádou selských spřežení. V dalším ročníku přibyla prezentace četnictva, policie a prvorepublikové armády. Tato skladba se nakonec ustálila i ve třetím ročníku, pouze lovecká jízda a Paráda selských spřežení dostaly, jako časově náročná akce, samostatný termín.

Program začíná tradičně na Smetanově náměstí v Litomyšli, kde se ráno u staré radnice sejdou milovníci historických jednostopých i dvoustopých vozidel se svými miláčky. Přísné pravidlo určuje, že zúčastnit se mohou pouze vozidla vyrobená do roku 1938, vyjímečně 1939. Nad tím dozírá nepostradatelný organizátor Ing Vojtěch Vomočil. Náměstí ožije zvukem četnických píšťalek, projíždějící řidiči bez váhání respektují prvorepublikové četníky lépe než aktuální dopravní policii a shluk lidí kolem historických strojů je nepobuřuje, ani když lehce omezuje jejich průjezd. Přítomní si s hrdostí připínají na klopy trikoloru. Až je vše v nejlepším, startují motocykly i automobily, za asistence četníků a dobové policie se řadí a nastupují Jízdu za T.G.M. přes Vlkov, Němčice, Člupek a Pudilku s cílem na vlčkovské návsi.

Na „točně“(jak se říká ve Vlčkově) dle pokynů dobových pořádkových orgánů řidiči vozidla seřadí, vypnou motory a krátce si oddechnou před slavnostním aktem, který musí v Den vzniku samostatného československého státu nutně následovat. Uniformovaní příslušníci četnictva, dobové policie, legionářů a vojska drží čestnou stráž u pomníku T.G.Masaryka a k patě pomníku jsou položeny kytice. Zazní Československá státní hymna a potom od všech společně lidová Ach synku, synku… pro pana prezidenta. Nálada se uvolní, znějí dobové skladby, lidé jsou družní a těší se už na oficiální komentovanou prohlídku historických strojů. Již podruhé provázel touto přehlídkou velmi fundovaně a výstižně Mgr. Tomáš Kunštátský a zdá se, že už mu to zůstane, co bude živ. Diváci mají velký zájem se strojům podívat pod kapotu, vyslechnout příběhy jednotlivých veteránů a doslova se pomazlit s těmi ušlechtilými stroji. Bravurní ukázka společného zásahu četnictva, policie a armády proti německému diverzantovi (Četnická pátrací stanice Pardubice) nebo v minulém ročníku dopadení zloděje (Četnická pátrací stanice Praha), přináší příjemné vzrušení a atraktivní podívanou. Je hodina a půl po poledni a program se chýlí ke konci.

Kéž by nám počasí takhle přálo i při čtvrtém ročníku v roce 2012.

Mgr. Petr Slabý, říjen 2011

 

Další informace o této akci:

CMS TV Litomyšl – 28. říjen jako za první republiky

Eurooldtimers.com – Putování za tradicemi první republiky 3. ročník

Plakát akce – 2011